Προβληματισμοί και σκέψεις του πρώην προέδρου της Κοινότητας Λιβαδερού Θ. Παπαχαρισίου για το γεγονός ότι το Λιβαδερό φθίνει ολοένα και περισσότερο πληθυσμιακά.

 Διαβάστε την επιστολή του: