Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για τα νέα Κοιμητήρια Κοζάνης στην εκτός ορίων οικισμού περιοχή «Παλιάμπελα» της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης. Εντός του συγκεκριμένου χώρου καθορίζεται χώρος κοιμητηρίων (υποχώρος ταφής κτιρίου οστεοφυλακίου και συνοδών εγκαταστάσεων και υποχώρος Εκκλησίας, κτιρίων νεκροθαλάμων, διοίκησης και συνοδών εγκαταστάσεων), χώρος κτιριακών εγκαταστάσεων τελετών και χώρος πρόσβασης εισόδου στάθμευσης.

kozan.gr