Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ανακίνησης της απελευθέρωσης των Κυριακών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) , αποφάσισε ομόφωνα το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 7 Μαΐου 2017, την πρώτη Κυριακή των Εαρινών Ενδιάμεσων Εκπτώσεων, όπου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων.