43 θέσεις, δίμηνα στο ΛΚΔΜ (Αιτήσεις από 5/5/2017 μέχρι και 15/5/2017).