Στο Δήμο Κοζάνης η έκταση του  Σιδηροδρομικού  Σταθμού  για 99 χρόνια

4 Μαΐου 2017
13:24
Στο Δήμο Κοζάνης θα περάσει για 99 χρόνια η έκταση 171.565,85μ²  του Σιδηροδρομικού Σταθμού, μετά την υπογραφή σε σύντομο χρονικό διάστημα  της σχετικής σύμβασης με τον ΟΣΕ ΑΕ και τη ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ, την οποία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Η αξιοποίηση της  έκτασης αυτής εντάσσεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Δήμου Κοζάνης που  αφορά σε παρεμβάσεις κοινωνικής – περιβαλλοντικής – οικονομικής αναβάθμισης, αναζωογόνησης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής του νοητού άξονα με αφετηρία την πρόσφατα αναπλασθείσα κεντρική πλατεία Νίκης της πόλης και τέρμα την περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού του ΟΣΕ.
« Ένα αίτημα δεκαετιών για το Δήμο μας γίνεται πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη περιοχή θα ενταχθεί στο Σχέδιο  Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ), προκειμένου να αναμορφωθεί ριζικά και να δημιουργηθούν
•    Το Βιοκλιματικό Πάρκο
•     Χώροι Πολιτισμού
•    Στεγασμένη λαϊκή αγορά.
Ο Δήμος Κοζάνης με την πρόταση που καταθέτει για το ΕΣΣΒΑΑ, σε συνδυασμό με τους Υπερκείμενους σχεδιασμούς το Γ.Π.Σ. και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης υπηρετεί πάνω από όλα ένα πολεοδομικό όραμα. Υπέρτατος στόχος είναι η πόλη να αναδείξει την ταυτότητά της μέσα από  ένα περιβάλλον κοινωνικά συνεκτικό» δήλωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης.

Από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Κώστας Δεσποτίδης σημείωσε πως «είναι μια ιστορική στιγμή καθώς ο Δήμος Κοζάνης  προχωράει στην προγραμματική σύμβαση με τον ΟΣΕ και τη ΓΑΙΑ ΟΣΕ, ώστε να παραχωρηθεί η έκταση του Σιδηροδρομικού Σταθμού στο Δήμο και να προχωρήσει η διαμόρφωση του και ανάπλαση του στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για μια πολύ σπουδαία εξέλιξη για την πόλη καθώς εντάσσεται στον αστικό ιστό μια πολύ μεγάλη περιοχή, που χώριζε την πόλη στα δύο. Ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας  πολλών χρόνων, καταφέραμε και το πετύχαμε σε πολύ δυσκολότερες από το παρελθόν συνθήκες, όταν η έκταση ήταν στα χέρια του κράτους.
Για να είμαστε ξεκάθαροι, η έκταση που μας παραχωρείται με ένα συμβολικό αντίτιμο για 99 χρόνια, ανήκει στη ΓΑΙΑ ΟΣΕ. Είναι έκταση εντός σχεδίου πόλεως, έχει συντελεστή δόμησης και θα μπορούσε η ΓΑΙΑ ΟΣΕ να την εκμεταλλευτεί. Επίσης πολύ πιθανό ήταν η έκταση αυτή να περνούσε στο ΤΑΙΠΕΔ ή σε κάποιο άλλο Ταμείο. Όλα αυτά τα σενάρια αποτράπησαν και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε πως αυτή η έκταση παραχωρείται  στο Δήμο Κοζάνης για 99 χρόνια».

Τι προβλέπεται στο ΕΣΣΒΑΑ

–    Αναζωογόνηση τμήματος του  Εμπορικού Κέντρου της πόλης, με παρεμβάσεις σε υποδομές και το αστικό περιβάλλον, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων σε προγράμματα προώθησης των δραστηριοτήτων τους (υποπεριοχή Ι)
–      Ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Λασσάνη με στόχους την περεταίρω  προβολή και αξιοποίηση του ομώνυμου αρχοντικού (δημοτική Χαρτοθήκη), την αύξηση του πρασίνου (πάρκο), πεζοδρομήσεις και την αναμόρφωση των όψεων των παρακείμενων εμπορικών καταστημάτων (υποπεριοχή ΙΙ-Γ).
–      Δημιουργία Παιδικής Χαράς σε συνέχεια με την πλατεία Λασσάνη στα βορειοανατολικά (υποπεριοχή ΙΙ-Δ).
–      Διαμόρφωση των οδών Ολύμπου (υποπεριοχή ΙΙΙ), οδικού άξονα που συνδέει την Πλατεία Λασσάνη με την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, με αναβίωση της εμπορικότητάς, αλλά και των οδών Αριστοτέλους (υποπεριοή V-Ζ), 11ης Οκτωβρίου (υποπεριοχή V-Η), Βενιζέλου (υποπεριοχή V-Θ) και Αρχελάου (υποπεριοχή V-I), με ανάπτυξη διαδρομών πρασίνου, κίνησης πεζών και ποδηλάτων.
–      Αξιοποίηση  της περιοχής του ΟΣΕ (υποπεριοχή IV), όπου με τη διαδικασία της πολεοδόμησης θα προβλεφθούν κατάλληλες χρήσεις ώστε να υποδεχθούν:
o      Το κτίριο του Σταθμού  καθώς και χώρο για τις λειτουργικές ανάγκες του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού
o      Βιοκλιματικό πάρκο με εκτενείς χώρους πρασίνου – πάρκο αναψυχής, και περιβαλλοντικής αγωγής, ήπιες παρεμβάσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής
o      Διαμόρφωση, σε περιβάλλον πρασίνου, στεγασμένης Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς και κλειστών υποστηρικτικών εγκ/σεων καθώς και εγκ/σεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούνται και για περιοδικές εκθέσεις τοπικών προϊόντων και για άλλες δραστηριότητες.

Βασικά σημεία προγραμματικής συμφωνίας Δήμου Κοζάνης– ΟΣΕ Α.Ε. – ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

• Ένταξη & υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Κοζάνης 2014-20  –  συνολική έκταση 171.565,85μ²
• Έκταση 96.912,24μ², ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (σύμφωνα με το προσωρινό κτηματολογικό διάγραμμα) – Μίσθωση με 800€/μήνα  //////  Έκταση 16.562,33μ², ιδιοκτησίας ΟΣΕ (για τις λειτουργικές ανάγκες του Σιδηροδρόμου)
• Έκταση 51.892,02μ², ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης (σύμφωνα με το προσωρινό κτηματολογικό διάγραμμα –διεκδικούμενη από ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.) – Σε περίπτωση τελεσίδικης απόφασης κτηματολογικού δικαστή για απόδοση στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.      μίσθωση με 3.600,00€/έτος
• Παραχώρηση κατά χρήση για 99 χρόνια – έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφαση
•      Προκήρυξη ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την παρέμβαση στην έκταση.
• Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Χωροθέτηση με ευθύνη του ΟΣΕ  του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κοζάνης σε έκταση της κτηματικής περιοχής  Μαυροδενδρίου έναντι της ΒΙΠΕ
• Πώληση έκτασης, εντός τριών ετών, επιφάνειας περίπου 2.200,00μ², εντός της έκτασης του Σ.Σ. από ΟΣΕ Α.Ε. προς τον Δήμο Κοζάνης  για τη κατασκευή δομών Πρόνοιας, έναντι ποσού περίπου 400.000,00€.
• Οκταμελής Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης (4 μέλη από Δήμο Κοζάνης – 2 μέλη από ΟΣΕ Α.Ε. – 2 μέλη από ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.)
Η προτεινόμενη ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη παρέμβαση θα αποτελέσει σημαντική τομή για την πόλη της Κοζάνης και θα συντελέσει στην ενοποίηση του υπάρχοντος σήμερα εμπορικού κέντρου της πόλης, με την προτεινόμενη δημιουργία χώρων εμπορίου, αναψυχής και πολιτισμού στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού.


4 σχόλια

  • Εάν η αγορά λειτουργεί μόνο τα Σάββατα, δεν υπάρχει λόγος να γίνει εκεί και να ξοδέψουν χρήματα. Μπορούν κάλλιστα να την κάνουν στο σημερινό Νιάημερο.
    Εάν είναι η αγορά να λειτουργεί σε καθημερινή βάση, τότε ναι, να δημιουργήσουν καταστήματα και να τα νοικιάζουν για να εξασφαλίζουν και έσοδα.

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μείνετε συντονισμένοι