Άνοιξε τρύπα στο οδόστρωμα στην οδό Γκοβεδάρου Νάνου στην Κοζάνη. Παρακαλώ να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες μπας και φιλοτιμηθούν από τον Δήμο Κοζάνης να την κλείσουν.