Κοζάνη: Φεστιβαλ ΚΝΕ – Οδηγητή, Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Σεπτέμβρη, στο πάρκινγκ του ΟΣΕ.