Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με χθεσινή απόφαση, το έργο της κατασκευής – διασύνδεσης των εγκαταστάσεων της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη νέα λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα V». Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή συστήματος αγωγών διασύνδεσης των εγκαταστάσεων της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, που βρίσκονται κοντά στην νότια είσοδο της πόλης, με την νέα ατμοηλεκτρική λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα του ΑΗΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και των απαραίτητων κτιριακών και υποστηρικτικών υποδομών, τόσο στον χώρο των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, όσο και στον χώρο της νέας Μονάδας V και την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για παροχή θερμικής ενέργειας 140 MWth, από την Μονάδα V του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ. Η δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 20.071.028,44

Θα παραδοθεί πλήρως ολοκληρωμένος και λειτουργικός υπόγειος δίδυμος αγωγός μεταφοράς θερμικής ενέργειας, από την Μονάδα V του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ προς τις κεντρικές εγκαταστάσεις της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας πλησίον της πόλης της Πτολεμαΐδας, μήκους ορύγματος 10.9 km. Επίσης θα παραδοθούν οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και κι οι απαραίτητες κτιριακές και υποστηρικτικές υποδομές, τόσα στον χώρο των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας, όσο και στον χώρο της νέας Μονάδας V με τα απαραίτητα αντλιοστάσια μεταφοράς ικανότητας παροχής κυκλοφορίας. Τέλος θα παραδοθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την παροχή θερμικής ενέργειας 140 ΜWth, εντός της Μονάδας V του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ.