Η ΔΕΗ αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας και τον βασικό πυλώνα του ενεργειακού μας συστήματος. Είναι μια δημόσια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας για την άσκηση από το κράτος αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης μέσω μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης της οικονομίας. Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με αποκλεισμό της συμμετοχής του δημοσίου οδηγεί στην απώλεια της πλειοψηφίας του 51% και του ελέγχου του ελληνικού δημοσίου στην επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο συντελείται η πλήρης ιδιωτικοποίηση από την κυβέρνηση του ενεργειακού τομέα της χώρας, μετά την πρόσφατη παραχώρηση σε ιδιώτες των δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΠΑ υποδομών). Ζητάμε από την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ γιατί:

  • Είναι εντελώς αδικαιολόγητη με οικονομικούς όρους , η ιδιωτικοποίηση μιας κερδοφόρας δημόσιας επιχείρησης, που επιπλέον έχει τη δυνατότητα φτηνού δανεισμού για την πραγματοποίηση όλων των επενδύσεων που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ είναι αναγκαίος για την αποτροπή ανεξέλεγκτων αυξήσεων στις τιμές του ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε κοινωνικό, αγροτικό και βιομηχανικό τιμολόγιο.
  • Ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ είναι η μοναδική εγγύηση για την αντιμετώπιση της «ενεργειακής φτώχειας » και την προστασία ιδιαίτερα των φτωχότερων νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ειδικά στη σημερινή συγκυρία που η παγκόσμια ενεργειακή κρίση απειλεί με κατακόρυφες αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια.
  • Μόνο υπό δημόσιο έλεγχο η ΔΕΗ μπορεί να παίξει στρατηγικό ρόλο στην παραγωγική αναβάθμιση της χώρας και στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με διατήρηση της κοινωνικής συνοχής .

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

—————————————————————

INITIATIVE AGAINST PRIVATISATION OF GREECE’S PUBLIC POWER COMPANY
The Public Power Company (DEH) is the largest industrial firm of Greece and the main pillar of its energy system. It is a public enterprise of strategic importance for state intervention in the areas of development and social policy as well as for tackling the climate crisis through a just energy transition of the economy. The proposed increase in the equity of DEH alongside the exclusion of the participation of the state in the call will lead to the loss of the 51% majority and the control of the company by the Greek state. In this way the government will accomplish the full privatization of the energy sector, after the recent concessions to private companies of the electricity and gaz networks of the country. We claim the repeal of the government’s decision on the privatization of DEH for the following reasons:

  • The privatization of a profit-making public company is completely unjustifiable in financial terms, even more so given DEH’s capacity to have access to cheap loans in order to carry out all necessary investments in the transition from fossil fuels to renewable energy sources.
  • The public control of DEH is required to curb any unbridled rise in electricity prices for households and firms and maintain low prices for low-income households and the agricultural and industrial activity.
  • The public control of DEH is the sole guarantee for attacking energy poverty by offering protection mainly to poor households and small and medium enterprises, particularly in the current conjuncture of global energy crisis which threatens with a skyrocketing of energy prices.
  • Only under public control DEH may play a strategic role in the upgrading of the country’s productive system as well as in the required just energy transition in order to tackle the climate crisis while maintaining at the same time social cohesion.

NO TO THE PRIVATISATION OF DEH