Ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη Γ. με θέμα: «Την αναβάθμιση και Ανάπτυξη του Σιδηροδρομικού Δικτύου (Σ.Δ.) στη Δυτ. Μακεδονία»  απηύθυνε ο Περ. Σύμβουλος του Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ  Γιάννης Στρατάκης.

Αντί συγκεκριμένων απαντήσεων, ιδιαίτερα για τη Σ. Σύνδεση Φλώρινας Κρυσταλλοπηγής/Καστοριάς- Αλβανίας  αλλά και το συνολικό σχεδιασμό του Σ.Δ. στη Δυτ. Μακεδονία- εκτός του τμήματος Καλαμπάκα-Σιάτιστα-Κοζάνη – αναφέρονται προτάσεις που είναι απόλυτα ανταγωνιστικές μεταξύ τους, στη λογική τήρησης πολιτικών ισορροπιών και ουσιαστικά οδηγούν στην ακύρωσή τους.

Ειδικότερα:

1)Η διασύνδεση με την Αλβανία, με την κατασκευή της Σ.Γ. Σιάτιστα –Α. Ορεστικό- Καστοριά- Κρυσταλλοπηγή αλλά και της Σ.Γ.  Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή που προτείνονται συγχρόνως, ενώ δεν μπορούν να συνυπάρξουν ουσιαστικά, οδηγούν σε ακύρωση της ήδη δρομολογημένης και με δυνατότητα υλοποίησης ως ενταγμένη ήδη στο Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Σιδηροδρομικών Δικτύων Σ.Γ. Φλώρινα-Αλβανία.

Μετά τον Κάθετο Οδικό Άξονα, ο οποίος χάνει οριστικά το τραίνο της παρούσας Προγραμματικής περιόδου και με την ανετοιμότητά του ίσως και της επόμενης,, άλλη μία ήττα για την Π.Ε. Φλώρινας από την Περιφερειακή Αρχή του κ. Κασαπίδη!

2)Συγχρόνως ο προγραμματισμός του τμήματος Κοζάνη –Βέροια θυμίζει τα γνωστά θα….. που περιλαμβάνονται στα διαχρονικά ατεκμηρίωτα κείμενα «ευχών» των προεκλογικών προγραμμάτων, που δεν εφαρμόζονται ποτέ, ως ανεδαφικά, στερούμενα ρεαλιστικών οικονομικών και αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, ενώ αποδυναμώνει το κύριο στόχο που είναι η σύνδεση Κοζάνης με Καλαμπάκα.

Αντί λοιπόν για την άμεση προώθηση της ηλεκτροκίνησης και σύνδεση λειτουργική του υφιστάμενου Σ. Δικτύου με την Βόρεια Μακεδονία και κατ΄ επέκταση την Κ. Ευρώπη, την προώθηση παράλληλα της σιδηροδρομικής διασύνδεσης της Κοζάνης με Καλαμπάκα και την σιδηροδρομική σύνδεση με τα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Ηγουμενίτσας, αλλά και την διασύνδεση της Φλώρινας με Αλβανία, η Περιφερειακή Αρχή εξαντλείται σε ασκήσεις επί χάρτου, που ουσιαστικά λόγω χαμηλών οικονομικών αποτελεσμάτων και πολιτικών –τοπικιστικών σκοπιμοτήτων, οδηγούν σε θολό διεκδικητικό πλαίσιο και τελικά σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις των Σιδηροδρομικών Έργων της Δυτικής Μακεδονίας.

Υ.Γ: Συνημμένη η σχετική Αλληλογραφία για ενημέρωσή σας:

Συνδυασμός ΕΛΠΙΔΑ                                                                    3-9-3021

Περιφ. Σύμβουλος Γιάννης Στρατάκης

                                                                            Προς Περιφερειάρχη Δ.Μ. κ. Κασαπίδη Γ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Αναβάθμιση και Ανάπτυξη Σιδηροδρομικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας

Η αναβάθμιση και  η ανάπτυξη του Σιδηροδρομικού δικτύου στη Δ.Μ. είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική της ανάπτυξη ως απαραίτητη υποδομή διακίνησης αγαθών και επιβατών, μάλιστα απόλυτα συμβατής με τη σημερινή στροφή σε μέσα μηδενικού αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της ηλεκτροκίνησης.

Ιδιαίτερα στην επερχόμενη βίαια απολιγνιτοποίηση μέσω της ανάπτυξης των Logistics, που προϋποθέτει σύγχρονες σιδηροδρομικές συνδέσεις,  μπορεί ν’ αποτελέσει σημαντικό πυλώνα για την τοπική οικονομία.

Όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα η κατάσταση στη Δ.Μ. :

-Η ηλεκτροκίνηση του υφιστάμενου ήδη αναβαθμισμένου δικτύου Θεσ/νίκη-Φλώρινα-Σύνορα με Βόρεια Μακεδονία καθώς και Πτολεμαΐδα- Κοζάνη, με την προϋπόθεση επανακατασκευής του τμήματος που σήμερα έχει καταργηθεί λόγω των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ α.ε. μπορεί να προχωρήσει άμεσα.

-Συγχρόνως είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των δύο τμημάτων που η ΔΜ έχει ενταγμένα στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) Σιδηροδρόμων: στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ το τμήμα ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ -ΦΛΩΡΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και το ΚOZANH-ΚAΛΑΜΠΑΚΑ στο ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ .

-Από τα παραπάνω έργα πιο ώριμο χρονικά για την υλοποίησή του είναι το τμήμα σύνδεσης Φλώρινας-Κρυσταλλοπηγής/Καστοριάς-Αλβανία που έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τη μελέτη. Τα τμήματα αυτά θα εξασφαλίσουν την διεθνή σιδηροδρομική σύνδεση της Περιφέρειας με την κεντρική Ευρώπη, απαιτούν σημαντικές  πολιτικές ενέργειες, συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (ΕΕ- Ελλάδας- Β. Μακεδονίας) και φυσικά ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο.

-Ιδιαίτερα το  έργο σύνδεσης της Δ.Μ. από Κοζάνη μέχρι Καλαμπάκα, που συνδέει την Περιφέρεια με τα δύο λιμάνια και ολοκληρώνει την Σιδηροδρομική Εγνατία, είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό και πλήρως ανταγωνιστικό από  οικονομικής πλευράς  δίκτυο. Το τμήμα αυτό απαιτεί σημαντικό χρόνο να ωριμάσει με την προϋπόθεση να υπάρξει σταθερή πολιτική βούληση των εκάστοτε Κυβερνήσεων, αφού είναι γνωστό πως κάθε κυβερνητική αλλαγή μέχρι τώρα έχει επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξή του (εντάσσεται-απεντάσσεται ανάλογα), παλινωδίες δυστυχώς που δεν αποκλείονται μελλοντικά.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας ως Παράταξη, για την παρουσίαση στο Περ. Συμβούλιο ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού σχεδιασμού, την διεκδίκηση του οποίου θα επιδιώξετε ως Περιφερειακή Αρχή, δεν έχουμε μέχρι σήμερα καμία επιστροφή για το μεγάλο αυτό θέμα της Περιφέρειάς μας.

Αντ’ αυτού εισπράττουμε διάφορες παραπληροφορίες είτε από Κυβερνητικούς παράγοντες, που συζητούν προφανώς μαζί σας διάφορους σχεδιασμούς, ενώ πρόσφατα σε δελτίο τύπου της Αντ/ρχου Ανάπτυξης κ. Κυριακίδου Κ. με αφορμή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 28-7-21 διαβάζουμε: «Κυρίαρχο θέμα της συνεδρίασης ήταν η ΜΠΕ του αναπτυξιακού έργου Καλαμπάκα-Δήμητρα στρατηγικής σημασίας για τη Δ.Μ. όπως τόνισε η Πρόεδρος κ. Κ. Κυριακίδου. Το  συγκεκριμένο έργο όπως περιέγραψε ο κ. Μουρουδέλης  Δντης ΔΙΣΣΥ ΟΣΕ, αποτελεί τμήμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Καλαμπάκα- Σιάτιστα –Κοζάνη- Καστοριά- Κρυσταλλοπηγή  και ανήκει στο αναλυτικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Σιδηροδρομικών Δικτύων. Μάλιστα στην παρούσα φάση εξετάζεται από τον ΟΣΕ και το ΥΠΥΜΕ (Υπ. Υποδομών Μεταφορών) η ένταξη του έργου αυτού μαζί με το αντίστοιχο της σιδηροδρομικής σύνδεσης Κοζάνης-Βέροιας στο κεντρικό δίκτυο.»

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα ερωτήματα για τα οποία αναμένουμε την απάντησή σας:

1)Η Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά εσείς ,συμφωνείτε με τις επιλογές και το σχεδιασμό αυτό για τη Δ.Μ. , όπως αυτός αποτυπώνεται στο Δ.Τ. της Αντ/ρχου σας, ιδιαίτερα για το τμήμα Σιάτιστα-Καστοριά-Κρυσταλλοπηγή;

2)Η σιδηροδρομική σύνδεση Φλώρινα-Κρυσταλλοπηγή/Καστοριά-Αλβανία που ήδη βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης βαίνει προς ακύρωση;

3)Ποιος είναι τελικά ο στρατηγικός σχεδιασμός σας για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου στην Περιφέρειά μας;

Με εκτίμηση

Γιάννης Στρατάκης

Περιφερειακός Σύμβουλος

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση σχετικά με την ανάπτυξη και αναβάθμιση Σιδηροδρομικού

Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετ: Η από 03-09-2021 ερώτησή του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γιάννη Στρατάκη

κ. Στρατάκη,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί πύλη εισόδου προς την χώρα μας από τα Βαλκάνια. Σκοπός μας είναι η Περιφέρειά Δυτικής Μακεδονίας να καταστεί κόμβος μεταφορών και διακίνησης πολιτών, αγαθών και τεχνογνωσίας, σε ένα νέο παραγωγικό περιβάλλον, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται στην περιφέρειά μας, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα.

Η ολοκλήρωση των κάθετων οδικών αξόνων της Εγνατίας Οδού, η αναβάθμιση των αεροδρομίων μας, η κατασκευή υδατοδρομίων στις λίμνες μας και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός πλέγματος συνδυασμένων μεταφορών, είναι καθοριστικά στοιχεία για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενη στη διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τον σχεδιασμό του στους τομείς Υποδομών και Μεταφορών, ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, συνέταξε και απέστειλε τον Στρατηγικό της Σχεδιασμό, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην εξειδίκευση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, σε Περιφερειακό επίπεδο, που θα καταρτήσει το Υπουργείο.

Όσον αφορά ειδικότερα τα ερωτήματά σας, τα οποία εστιάζονται στον σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου στην Περιφέρειά μας, σας γνωρίζουμε ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Δυτική Μακεδονία κρίνεται ανεπαρκές, τόσο σε ότι αφορά την σιδηροδρομική σύνδεση της Περιφέρειας με την υπόλοιπη χώρα, όσο και σε ότι αφορά την σιδηροδρομική σύνδεση της Περιφέρειας με τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στην Διαβούλευση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το σιδηροδρομικό δίκτυο, αφορούν:

Στην υλοποίηση της σιδηροδρομικής Εγνατίας με την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκα- Σιάτιστα- Κοζάνη, αλλά και της σιδηροδρομικής γραμμής Κοζάνη-Βέροια.

Στην αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Φλώρινα-Αμύνταιο-Θεσσαλονίκη με επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης για ηλεκτροκίνηση.

Στην επανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Κοζάνης – Πτολεμαΐδας.

Στην διασύνδεση με την Αλβανία με την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Σιάτιστα -Άργος Ορεστικό – Αεροδρόμιο Καστοριάς – Κρυσταλλοπηγή, αλλά και της σιδηροδρομικής γραμμής Φλώρινα -Κρυσταλλοπηγή.

Στον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Φλώρινα-Μοναστήρι.

Οι ανωτέρω προτάσεις, είναι εξίσου σημαντικές και καθολικά διεκδικήσιμες, χωρίς κανένα αποκλεισμό ή ακύρωση προηγούμενου σχεδιασμού.

Πεποίθησή μας είναι ότι η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών δικτύων, θα ενδυναμώσει το τοπικό και διασυνοριακό δίκτυο μεταφορών, με νέες υποδομές που θα δώσουν ώθηση σε παραγωγικές και εξαγωγικές δυνάμεις, θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον νέων ιδιωτικών επενδύσεων, θα συμβάλουν στην τουριστική επισκεψιμότητα, την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλους της Περιφέρειάς μας.

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 28-9-2021