Ένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Kοζάνης, την ερχόμενη Δευτέρα 18/10, όπως αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση, που “έφτασε” σήμερα Πέμπτη 14/10, μέσω email, στα τοπικά ΜΜΕ, είναι η ανάκληση των αριθμ. 687/1998 και 623/2000 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Τι αφορούν, όμως, οι συγκεκριμένες αποφάσεις και για ποιο λόγο το Δ.Σ. καλείται να προχωρήσει σε ανάκλησή τους;

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, κατά τα έτη 1998 και 2000, ο Δήμος Κοζάνης προέβη σε εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο, μονομερούς ανάκλησης της αρχικής απόφασης δωρεάς τμήματος τον ακινήτου «ΞΕΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ» προς τον Ε.Ο.Τ. (νυν ΕΤΑΛ Α.Ε.), με βάσει αυτές τις συγκεκριμένες προαναφερόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί συνέβη αυτό; Tο έτος 1998, ο ΕΟΤ Α.Ε. αποφάσισε την εκποίηση των ξενοδοχείων ΞΕΝΙΑ σε όλη τη χώρα και μεταξύ αυτών και του ΞΕΝΙΑ Κοζάνης, στο πλαίσιο δε υλοποίησης αυτής της απόφασης προέβη στην προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης του ΞΕΝΙΑ Κοζάνης δηλ. του δωρηθέντος από τον Δήμο Κοζάνης οικοπέδου μετά του επ’ αυτού κτίσματος – ξενοδοχείου και όρισε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 15-9-1998. Ο Δήμος Κοζάνης με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, το 1998, διεμήνυσε στον ΕΟΤ την αναγκαιότητα ματαίωσης ή αναβολής του πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης του ΞΕΝΙΑ Κοζάνης με σκοπό την διαβούλευση των δύο μερών ώστε να μη εκποιηθεί το ΞΕΝΙΑ Κοζάνης σε ιδιώτη αλλά να εξευρεθεί τρόπος να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο και εποπτεία, σε διαφορετική περίπτωση ζητούσε να επανακτήσει την κυριότητα του οικοπέδου ο Δήμος Κοζάνης. Ο ΕΟΤ παρά ταύτα προχώρησε στη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης του ΞΕΝΙΑ Κοζάνης και ο Δήμος Κοζάνης για να προασπίσει την περιουσία του υπέβαλε ένσταση κατά του κύρους του διαγωνισμού, διότι με την εκποίηση του ΞΕΝΙΑ σε ιδιώτη έπαυσε να ισχύει ο κοινωφελής σκοπός για τον οποίο δωρήθηκε το οικόπεδο.

Ο Δήμος Κοζάνης με την 623/2000 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του επαναβεβαίωσε την υπ’ αριθμ. 687/1998 απόφασή του στο σύνολό της και αποφάσισε και πάλι ότι ανακλήθηκε αυτοδικαίως η δωρεά που αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 45/1963 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λόγω μεταβολής της χρήσης του δωρηθέντος οικοπέδου, συγχρόνως δε αποφάσισε τη μεταγραφή της απόφασης ανάκλησης της δωρεάς στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης. Η απόφαση αυτή (623/2000) μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης και παράλληλα ασκήθηκε η με αριθμό κατάθεσης 250/2000 αναγνωριστική αγωγή κυριότητας του ΔΗΜΟΥ κατά του ΕΟΤ, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κοζάνης. Αυτές οι συγκεκριμένες δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, 687/1998 και 623/18-9-2000 (των οποίων ζητείται η ανάκληση)δεν προσβλήθηκαν διοικητικά ή δικαστικά από κανέναν.

Ακολούθησε μια σειρά δικαστικών μαχών με την εξέλιξη που προκύπτει σήμερα (2021) να είναι η ακόλουθη. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. «ΕΤΑΔ ΑΕ» έχει γνωστοποιήσει,  στο Δήμο Κοζάνης πως άμεσα, πιθανότατα και μέχρι τέλος του έτους 2021, προετοιμάζει τη μακροχρόνια μίσθωση του ΞΕΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ και στο διαγωνισμό που θα ανακοινωθεί, η αξιοποίηση του ακινήτου θα είναι σύμφωνη με το σκοπό για τον οποίο είχε αρχικά παραχωρηθεί το συγκεκριμένο οικόπεδο, δηλαδή τουριστική αξιοποίηση. Προκειμένου η ΕΤΑΔ ΑΕ να προχωρήσει στον εν λόγω διαγωνισμό απαιτείται η ανάκληση των συγκεκριμένων παλαιών αποφάσεων του Δ.Σ. Κοζάνης, ώστε να ξεπεραστεί το εμπόδιο της ανάκλησης της δωρεάς, κάτι που αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορεί η διαγωνιστική διαδικασία, που θα προκύψει, να είναι μια σημαντική εξέλιξη, ωστόσο πρέπει να εκδηλωθεί και το ζητούμενο, δηλαδή η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ας ευχηθούμε πως στην περίπτωση του δικού μας Ξενία θα υπάρξει θετική έκβαση κι ο συγκεκριμένος χώρος, κάποια στιγμή, στα επόμενα χρόνια, θα ξαναζωντανέψει.

kozan.gr