Για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να γνωρίζεις το πρόβλημα και τα δεδομένα του προβλήματος. Με την βοήθεια του προέδρου του συλλόγου επαγγελματιών ψαράδων της λίμνης Πολυφύτου του κ. Κουρτίδη κλείστηκε το ραντεβού και έγινε μια πλήρης ενημέρωση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σίμου Κεδίκογλου για τα προβλήματα αλιείας της λίμνης μας.
Στην συνάντηση ήταν παρών και ο βουλευτής μας ο κ. Γιώργος Αμανατίδης.
Οι τελικές δεσμεύσεις του υπουργού ήταν:
-Αύξηση του ποσοστού επιδότησης των μηχανών για τις βάρκες στο 50% από το τωρινό 30% στο πρόγραμμα αλιείας που τώρα τρέχει.
-Βοήθεια στο να εγκριθεί η κατασκευή ιχθυόσκαλας στην περιοχή των Σερβίων που είχε απορριφθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα Αλιείας έργο αξίας 160.000 ευρώ περίπου.
-Οικονομική βοήθεια στους ψαράδες της καραβίδας λόγω της φετινής απαγόρευσης της αλίευσης της καραβίδας μας.
Γίνεται ναι γίνεται με σωστή ενημέρωση και ομαδική προσπάθεια να λύνονται προβλήματα επιβίωσης που αφορούν ανθρώπους του πρωτογενή τομέα.