Πόσο δύσκολο ήταν να πάρετε μια απόφαση νωρίτερα; Πόσο δύσκολο ήταν να γλυτώσετε από τα έξοδα τόσες οικογένειες που δαπανησαν περίπου 130 ευρώ για το ρουχισμό δύο παιδιων; Πόσο άλλαξαν τα δεδομένα από την Παρασκευή που ρωτήσαμε για το αν θα γίνει τελικά η παρέλαση; Πόσο δύσκολο είναι να αναλογιστείτε ότι οι οικογένειες παρά τις οικονομικές τους δυσκολίες βρήκαν τρόπο να ψωνισουν στα παιδιά τους για να κάνουν παρελαση; Μάλλον πολύ δύσκολο..