Πάντως για να είμαστε αντικειμενικοί και προσγειωμένοι πέρα από τις διαταγές και τους φόβους θα μπορούσαμε να αποδείξουμε πόσο υπεύθυνοι είμαστε όλοι μας ως κοινωνία. Και η παρέλαση να γίνει κανονικά απο όλο τον μαθητόκοσμο και οι αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας να τηρηθούν από όλο τον κόσμο και να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Και εν πάσει περιπτώσει να τιμηθεί η μία εκ των δυο μέγιστων επετείων της πατρίδας μας. Οι οριζόντιες αποφάσεις πολλές φορές «οριζοντιώνουν» το σύμπαν… Και δεν τις παίρνεις τελευταία στιγμή. Ο κόσμος προετοιμάστηκε, οι οικογένειες των μαθητών έκαναν έξοδα, τα παιδιά είχαν μια όμορφη προσδοκία.