Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 έλαβε ομόφωνα το έργο  «Επιστημονική μελέτη ποιοτικών και χημικών χαρακτηριστικών επιλεγμένων δειγμάτων μελιού και πρόπολης του Μπούρινου (Βούρινου) και των τοπικών μελιών βελανιδιάς (Quercus sp) και σιδερόχορτου (Polygonum aviculare) αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην ανάδειξη της γεωγραφικής προέλευσής τους» Προϋπολογισμού  21.460,00€ (με ΦΠΑ)  από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην  συνεδρίαση της Παρασκευής 29 Οκτωβρίου 2021.

    Το  έργο περιλαμβάνει τα εξής:

  • Βιβλιογραφική και Πειραματική μελέτη της χλωρίδας μελισσοκομικού πεδίου. Θα αναζητηθεί βιβλιογραφικά η χλωριδική ζώνη παραγωγής μελιού και πρόπολης στον Μπούρινο και θα προγραμματισθεί συλλογή δειγμάτων των χαρακτηριστικών φυτών που φύονται γύρω από τις κυψέλες δύο χρονικών περιόδων, κατά τη διάρκεια των δύο ετών που σχεδιάζεται το προτεινόμενο ερευνητικό έργο. Εν συνεχεία θα καταγραφεί η μελισσοκομική χλωρίδα της περιοχής μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με γυρεοσκοπική ανάλυση των δειγμάτων μελιού
  • Εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων μελιού, μετά από τη δειγματοληψία από τις κυψέλες στο Μπούρινο κατά τη διάρκεια των δύο ετών της έρευνας.
  • Μελέτη του χημικού προφίλ των πτητικών ουσιών (αρώματος) των δειγμάτων μελιών και πρόπολης με αέριο χρωματογραφία συζευγμένη με φασματοσκοπία μάζας
  • Μελέτη του φαινολικού προφίλ των δειγμάτων μελιών και πρόπολης (ολικά φλαβονοειδή, ολικά φαινολικά)
  • Μελέτη Βιολογικών δράσεων -Αντιοξειδωτικό προφίλ -Αντιμικροβιακές δράσεις

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής  αποτελεί η αναζήτηση και επιστημονική τεκμηρίωση επιλεγμένων μελισσοκομικών προϊόντων (μελιού και πρόπολης) του Μπούρινου (Βούρινου)  με σκοπό την ανάδειξη της γεωγραφικής προέλευσής τους, καθώς και άλλων λιγότερο διαδεδομένων τοπικών μελιών βελανιδιάς (Quercus sp) και σιδερόχορτου (Polygonum aviculare).

Η γνώση και καταγραφή αυτή θα έχει ιδιαίτερη σημασία και θα αποτελέσει ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάδειξη ως τοπικά πλεονεκτήματα ανώτερης ποιότητας.

Η μελέτη  έχει σκοπό να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (βοτανικά, φυσικά, χημικά, οργανοληπτικά καθώς και τις βιολογικές τους δράσεις) που  θα μπορούσαν να αποτελέσουν τεκμήρια δυνητικής μοναδικότητας και διαφοροποίησης των συγκεκριμένων προϊόντων από  άλλα αντίστοιχα της Ελλάδας, αποκτώντας εμπορικό πλεονέκτημα στην αγορά, βάσει των ιδιαιτεροτήτων αυτών είναι πιθανή η πιστοποίηση ως μέλι Π.Γ.Ε  για την ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και διασφάλιση της γνησιότητας του προϊόντος.

Με την ενέργεια αυτή η Περιφερειακή Αρχή, επιθυμεί την περεταίρω θωράκιση και ενδυνάμωση του μελισσοκομικού κλάδου, προς όφελος των παραγωγών,  των καταναλωτών και της τοπικής οικονομίας.

Ως φορέας υλοποίησης του έργου έχει επιλεγεί, η Φαρμακευτική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών