Ελεύθερη η είσοδος στα δημόσια μουσεία, μνημεία και στους αρχαιολιγικούς χώρους, σήμερα, πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη, όπως και κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μέχρι και τον Μάρτιο. Επισκεφθείτε: Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρος Αιανής, Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, Αρχοντικά Κοζάνης και Σιάτιστας.