Τοποθετήθηκαν όργανα άθλησης εξωτερικού χώρου δίπλα από τα μικρά γήπεδα, για όλους, δημότες και επισκέπτες. Πρόκειται για μια προμήθεια χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ.