Σας περιμένουμε την Κυριακή να εκκλησιαστούμε μαζί στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας. Θα προσφερθεί αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών, των μαγειρισσών και των δωρητών του συλλόγου και μνημόσυνο υπέρ των κεκοιμημένων μελών και των κεκοιμημένων των δωρητών του συλλόγου.