Στα πλαίσια της πολιτικής δραστηριότητας για τη διάδοση του καλέσματος της ΚΕ για αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ,, στις 18 Νοέμβρη, στις 11.30 το πρωί , από κλιμάκιο της ΤΕ με επικεφαλής τον Νίκο Χριστάνη, μέλος της ΚΕ και Γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

17/11/2021

Από το Γραφείο Τύπου

της ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας του KKE