Ευχαριστήριο του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δημητρίου Κοζάνης προς το ΕΚΑΒ Κοζάνης