Με απώτερο σκοπό το μέλι που παράγεται στην εύφορη γη της Δυτικής Μακεδονίας να αποκτήσει ταυτότητα και πλεονεκτήματα ανώτερης ποιότητας, αλλά και υπεραξία, η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να γίνει έρευνα για τα ποιοτικά και χημικά χαρακτηριστικά επιλεγμένων δειγμάτων μελιού και πρόπολης του Μπούρινου και των τοπικών μελιών βελανιδιάς και σιδερόχορτου και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην ανάδειξη της γεωγραφικής προέλευσής τους.

Η επιστημονική έρευνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ, επικεντρώνεται στα συγκεκριμένα προϊόντα, με στόχο να αναδειχθούν τοπικά χαρακτηριστικά προκειμένου να αποτελέσουν τεκμήρια μιας δυνητικής μοναδικότητας και διαφοροποίησης από άλλα αντίστοιχα της Ελλάδας και τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να χαρακτηριστούν ως Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης.

«Έπειτα από υποδείξεις των καθηγητών της Σχολής και διαβούλευση με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Κοζάνης, επικεντρωθήκαμε στις συγκεκριμένες ποικιλίες και σε κάποια άλλα μέλια, τα οποία ευελπιστούμε να τα περάσουμε σε επόμενη συνεργασία μας.

Θα γίνουν κάποιες αναλύσεις, ώστε να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, που θα μπορούσαν να προσδώσουν εμπορικά πλεονεκτήματα, βάσει των ιδιαιτεροτήτων και της πιστοποίησής τους ως ΠΓΕ» τονίζει η πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Μακεδονίας, Κατερίνα Δαδαμόγια.

Ειδικότερα, μέσα από την έρευνα, θα αναζητηθεί βιβλιογραφικά η χλωριδική ζώνη παραγωγής μελιού και πρόπολης στον Μπούρινο και θα προγραμματιστεί συλλογή δειγμάτων των χαρακτηριστικών φυτών που φύονται γύρω από τις κυψέλες δύο χρονικών περιόδων, κατά τη διάρκεια των δύο ετών.

Εν συνεχεία, θα καταγραφεί η μελισσοκομική χλωρίδα της περιοχής, θα γίνουν εργαστηριακές αναλύσεις και μελέτες του χημικού και φαινολικού προφίλ των δειγμάτων και των βιολογικών δράσεών τους.

«Όμως, δεν αρκεί να έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο μέλι και στα άλλα προϊόντα, αλλά να είναι επαρκείς και οι ποσότητες, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Στόχος μας είναι μέσα από την επιστημονική έρευνα να τεκμηριώσουμε ότι το μέλι μας θα είναι επώνυμο και θα μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στους μελισσοκόμους που είναι ένας κλάδος με μέλλον στην περιοχή μας», καταλήγει η κα Δαδαμόγια.

Ypaithros.gr