ΝΕΩΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ στη λίμνη Πολυφύτου όπως παρουσιάστηκαν από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. στα συμπεράσματά της μετά από μελέτη που έκανε:
“Δεν επιβεβαιώνεται κατ’ αρχάς η κυρίαρχη (από επανάληψη φοβικών και απαξιωτικών επίσημων δηλώσεων) εικόνα μιας επισφαλούς και ετοιμόρροπης γέφυρας, καθώς στα ευρήματά της ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΑΦΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΏΣΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ”.
Σημείωση: Όπως γίνεται αντιληπτό από το πόρισμα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε. όπως αναλύθηκε στην παρουσίαση της 17ης Νοεμβρίου στην Περιφέρεια, στην γέφυρα είναι λογικό μετά από 45 χρόνια χρήσης να υπάρχουν φθορές
που χρήζουν διόρθωσης και επισκευής. Αλλά δεν αποτελούν λόγο επικινδυνότητας. Και αυτή η αποκατάσταση των φθορών αναμένουμε να δρομολογηθεί.