Λάζαρος Μαλούτας: “Στην Κοζάνη δεν θέλουμε να είμαστε fast followers, αλλά καινοτόμοι” – Άρθρο στην ετήσια έκδοση “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 21”