Σε τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών επιστυλίων θα προβεί το συνεργείο του του τμήματος Η/Μ ‘Έργων και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κοζάνης, την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021,  από τις 11:00έως τις 13:00.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται διακόπτοντας την κυκλοφορία μόνο στην οδό όπου θα εκτελούνται οι εργασίες και μετά την ολοκλήρωσή τους η οδός θα αποδίδεται άμεσα προς κυκλοφορία.

Οι οδοί αναλυτικά είναι:

  • Μεγάλου Αλεξάνδρου (από τη συμβολή της με την οδό Σαρανταπόρου έως την Πλατεία 28ης Οκτωβρίου)
  • Βενιζέλου (από Πλατεία 28ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την οδό Σαρανταπόρου)
  • Τράντα (από τη συμβολή της με την οδό Τακιατζήδων έως την Πλατεία 28ης Οκτωβρίου)

Ευχαριστούμε τους πολίτες για την κατανόηση.