Η κατανομή των κρουσμάτων SARS-COV 2 ανά Δήμο το περασμένο τριήμερο (3 έως και 5 Δεκεμβρίου).