Ένα άτυπο μουσείο λιγνίτη συντηρείται σε οίκημα εντός του ανενεργού ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, όπου έχουν συγκεντρωθεί και φυλάσσονται εργαλεία, έγγραφα, μικρά και μεγάλα μηχανήματα, με την προσδοκία, ότι θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία, ενός αντάξιου, της σημασίας του «μαύρου χρυσού» και της περιοχής ,στην υπόθεση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της συνεισφοράς στην εθνική οικονομία, εκθεσιακού χώρου από την ΔΕΗ. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του τομέα προετοιμασίας και απόσυρσης του σταθμού Πτολεμαΐδας- ΛΙΠΤΟΛ Γιάννη Γαλάνο, υπάρχει πλήθος ενθυμημάτων που συνέλεξαν οι εργαζόμενοι και χρονολογούνται από τα εγκαίνια του πρώτου ΑΗΣ της περιοχής,28-10-1959, όπως, μεταξύ άλλων, ο πρώτος πάγκος του ξυλουργείου με όλα τα εργαλεία, αναπνευστικές συσκευές με κράνη,εργαλεία, τσάντες, οι σημαίες των εγκαινίων, σερβίτσια με το λογότυπο της Επιχείρησης.

Ακόμη, έχουν διασωθεί, το χειρόγραφο οργανόγραμμα με τους πρώτους 109 εργαζόμενους, αρχείο με τα ονοματεπώνυμα τους και τις ειδικότητες τους, μαζί και οι προσωπικές τους καρτέλες, είδη ένδυσης και υπόδησης, πληθώρα φωτογραφιών. Ωστόσο ο πλούτος των αντικειμένων και των μηχανημάτων είναι ανεξάντλητος με την προσπάθεια περισυλλογής τους να συνεχίζεται

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ