Ώρα 14:30. Λευκή μαγεία στη Βασιλίτσα Γρεβενών. Βίντεο με το κατάλευκο τοπίο.