Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 17ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά:

τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης για την άμεση ανταπόκριση και υλοποίηση της επιμορφωτικής συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας την Παρασκευή 10 Δεκ 2021, με θέμα την Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια της Σχολικής Μονάδας και προσωπικά τον Υποπυραγό κ. Ιωάννη Χύτο, ο οποίος προετοίμασε και υλοποίησε την επιμορφωτική συνάντηση με υποδειγματικό ομολογουμένως τρόπο.

Ευχόμαστε σε όλους δύναμη κι υγεία, ώστε να ασκείται απρόσκοπτα το έργο σας και να συνεχίσετε προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο.

Η Διεύνθύντρια του 17ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης
Λαζίδου Ευγενία