Η μελέτη Τσιόδρα τεκμηριώνει επιστημονικά τις συνέπειες μιας κατάστασης που γνωρίζουμε όλοι. Στην περιφέρεια οι ΜΕΘ συχνά υπολείπονται σε εξοπλισμό και ακόμα συχνότερα λειτουργούν χωρίς εντατικολόγους. Η αβελτηρία της κυβέρνησης στην ενίσχυση του ΕΣΥ αποδεικνύεται τραγική…