Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η επιμορφωτική συνάντηση  στο Γενικό Λύκειο Σερβίων  την Κυριακή 12-12-2021 με θέμα «Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία», του προγράμματος «Σχολεία για όλους» με τη συμμετοχή  της Διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών  και γονέων του σχολείου.

Η επιμόρφωση περιελάμβανε βιωματικές δράσεις που αποσκοπούσαν στο να κατανοήσει ο καθένας από τη θέση του τον Άλλο και να αντιληφθεί τους λόγους, τις ανάγκες και τις συνθήκες που επέβαλλαν τη θέση του Άλλου. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα συζητήθηκαν τα εργαλεία, οι μέθοδοι και οι στρατηγικές στη διδασκαλία και  τη μάθηση, η διαμόρφωση του σχολικού πολιτισμού και η σχέση του σχολείου και της κοινότητας.

Επιπλέον οι ομάδες αποφάσισαν το   Σχέδιο Δράσης που θα υιοθετήσει η σχολική μονάδα,  βασιζόμενο στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έγινε περιγραφή των δραστηριοτήτων  σε κάθε τομέα δράσης, παρουσιάστηκε αναλυτική περιγραφή των βημάτων, καταγράφηκαν οι μέθοδοι και οι τεχνικές αξιολόγησης  των αποτελεσμάτων, ορίστηκαν οι υπεύθυνοι των δραστηριοτήτων και οι συνεργασίες, εμπλέκοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, διεύθυνση, δομές προσφύγων και άλλους φορείς  της κοινότητας, ώστε να επιτευχθεί ομαλά η ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στο σχολείο και την κοινότητα.

Ευχαριστούμε θερμά τις  επιμορφώτριες του προγράμματος «Σχολεία για όλους» κ. Μαρία Βλαχάκη και  κ. Μαρνά Ειρήνη για την τόσο εμπεριστατωμένη παρουσίαση και την τόσο   ευαίσθητη  προσέγγιση του θέματος του επιμορφωτικού προγράμματος «Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία».

H Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Σερβίων

Κουρελή Αθανασία