Στο βίντεο που σας στέλνω είναι χθεσινό και αποτυπώνεται το πως είναι η κατάσταση στον Πολύμυλο Κοζάνης. Μηδέν λαμπάκια και φωτισμός όταν όλες οι Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης έχουν στολισθεί. Έτσι αντιλαμβάνονται οι υπεύθυνοι του Δήμου Κοζάνης κι συναρμόδιοι τους το ενδιαφέρον τους για τα χωριά; Μόνο απογοήτευση.