Ο δυνατός αέρας σκόρπισε και γέμισε τεράστια φύλλα τον εμπορικό δρόμο της Κοζάνης επί της οδού Μακεδονομάχων δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο τοπίο.