Ίχνη αρκούδας στο εργοτάξιο του νέου οικισμού Ποντοκώμης στην ΖΕΠ. Φωτογραφία αναγνώστη του kozan.gr