Την 30-10-1969 παραδώσαμε τις εργασίες μας στο τμήμα Μορφολογίας και Ρυθμολογίας του Α.Π.Θ με υπεύθυνο καθηγητή της έδρας τον Νικόλαο Μουτσόπουλο με Θέμα <Αποτυπώσεις Νεοκλασικών Κτιρίων> που κυρίως αναφέρονταν στην Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Μακεδονίας. Όλα τα οριστικά σχεδία και σκίτσα μετρήσεων βρίσκονται στον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν μεταφερθεί στην Αθήνα όπου ο τότε βοηθός του Ν. Μουτσόπουλου, Χ. Τσιλαλης τα είχε μεταφέρει για να τα μελετήσει και να τα εκδώσει. Μετά τον θάνατο του Χ. Τσιλαλη και με εντολή του Ν. Μουτσοπουλου τα μετέφερα στην Κοζάνη οπού τα έχω ψηφιοποιήσει και περιμένουν τον χορηγό για την έκδοση του ανάλογου τόμου. Το σύνολο των σχεδίων μαζί με τα σκίτσα των μετρήσεων ανέρχονται στις τρεις χιλιάδες περίπου. Όλα τα παραπάνω σχέδια θα έχουν μόνιμη θέση στο υπό ίδρυση Ίδρυμα < ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ> που θα εγκατασταθεί στο Γκέρτσιο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα στην Κοζάνη.
Πολυνείκης Αγγέλης