Στις 6-1-1968 η κυρά Νίκη μπήκε στο Ιατρείο Σερβίων για να γεννήσει το δεύτερο παιδί της. Μετά ήρθαν:
12 χρόνια στο Σχολείο
5 χρόνια στο Πανεπιστήμιο
1,5 χρόνια στη μαμά Πατρίδα
27 χρόνια Σύντροφος και Γονέας
12 χρόνια Σιδεράς
8 χρόνια Αγρότης με δαμασκηνιές
32 χρόνια Δάσκαλος σε φροντιστήρια
3,5 χρόνια για τη συγγραφή του 5ου Θέματος
2 χρόνια Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
4 χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος
2 χρόνια Δήμαρχος
———
109 χρόνια
Με όλα τα παραπάνω φτάσαμε στα Φώτα του 2022 και στα 54 γεμάτα χρόνια (ολογράφως πενήντα και τέσσερα ).