Τα ελληνικά πανεπιστήμια ρίχνονται στον στίβο για τη διεκδίκηση της καλύτερης δυνατής θέσης στην ελληνική λίστα αξιολόγησής τους. Ο στόχος τους είναι να λάβουν το μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο στην πίτα της κρατικής χρηματοδότησης. Η «Κ» παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα τους τομείς που κάθε ΑΕΙ επέλεξε για να συναγωνιστεί τα υπόλοιπα, σε ένα σύστημα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο πολιτικές όσο και ακαδημαϊκής φύσης. Ενδεικτικά, πρυτάνεις κάνουν λόγο στην «Κ» ακόμη και για… σφαγή των ΑΕΙ. Αλλοι εκτιμούν ότι στην πρώτη φάση, μετά την αξιολόγηση έπρεπε να δοθεί bonus στα καλύτερα ΑΕΙ αλλά όχι malus στα όσα υστερήσουν. Ουσιαστικά, τα ελληνικά πανεπιστήμια θα πρέπει να εμφανίσουν τα ισχυρά τους χαρτιά για να πάρουν μεγαλύτερο μερίδιο, και το σύστημα που νομοθέτησε η νυν ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αναμένεται να προσφέρει μία κατάταξη των 21 κρατικά χρηματοδοτούμενων πανεπιστημίων – πλην του Ανοικτού που έχει δίδακτρα και της ΑΣΚΤ με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της.

Ειδικότερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2021 όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια είχαν στείλει στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) τις προτάσεις τους με τις ενότητες στις οποίες επέλεξαν να «ανταγωνιστούν» μεταξύ τους για το 20% της κρατικής τακτικής χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, από το 2022 το 80% της χρηματοδότησης κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Το 20% μοιράζεται στα ΑΕΙ κατόπιν αξιολόγησής τους με βάση τρεις ενότητες ποιοτικών κριτηρίων. Η ενότητα «Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου» είναι υποχρεωτική, και τα ΑΕΙ έπρεπε να επιλέξουν τις άλλες δύο μεταξύ τεσσάρων ενοτήτων: 1. Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού. 2. Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης. 3. Διεθνοποίηση και 4. Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. «Τα ποιοτικά κριτήρια λειτουργούν ή πρέπει να λειτουργούν ως κίνητρα για να αναδείξει το πανεπιστήμιο τους τομείς στους οποίους έχει συγκριτικό πλεονέκτημα ή να βελτιώσει τις αδυναμίες του», παρατήρησε, μιλώντας στην «Κ», ο Περικλής Μήτκας, πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ.

Κάθε ενότητα περιέχει μοριοδοτούμενα κριτήρια. Ετσι, κάθε ΑΕΙ επιλέγοντας δύο ενότητες μαζί με την τρίτη υποχρεωτική, στην έκθεσή του που έστειλε στην ΕΘΑΕΕ συμπεριέλαβε τα τεκμήρια, δηλαδή τις αποδείξεις για τα όσα υποστηρίζει. Για παράδειγμα, εάν έχει επιλέξει την ενότητα Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού, στον φάκελο που έστειλε στην ΕΘΑΕΕ για να διεκδικήσει τη μεγαλύτερη δυνατή μοριοδότηση πρέπει να έχει συμπεριλάβει διεθνείς διακρίσεις του ερευνητικού προσωπικού για τα επιτεύγματα της διεξαγόμενης στο ίδρυμα έρευνας, καθώς και στοιχεία για τη δημιουργία νέων θέσεων έκτακτου προσωπικού που ασκεί ερευνητικά καθήκοντα. Από τις τέσσερις προς επιλογή ενότητες, τα ΑΕΙ μοιράστηκαν ως εξής: Τα περισσότερα ΑΕΙ –15– επέλεξαν την ενότητα της Αριστείας στην έρευνα κ.λπ., δέκα την ενότητα της Διεθνοποίησης, εννέα την ενότητα της Διασύνδεσης με την κοινωνία, την αγορά εργασίας κ.λπ. και οκτώ την ενότητα της Ποιότητας πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Καθώς όλα τα ΑΕΙ θα μοριοδοτηθούν για την πρώτη ενότητα με τίτλο «Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου», θα προκύψει η πρώτη αξιολογική κατάταξη των ελληνικών ΑΕΙ με την υπογραφή του υπουργείου Παιδείας. Επίσης, κατάταξη θα υπάρξει μεταξύ των ΑΕΙ και ως προς τις επιμέρους τέσσερις ενότητες. Oπως ανέφερε ο κ. Μήτκας, η ΕΘΑΕΕ θα κάνει διασταύρωση των στοιχείων που έστειλαν τα ΑΕΙ για να υποστηρίξουν το έργο τους, θα ακολουθήσει η μοριοδότηση κάθε ΑΕΙ και περί τα τέλη του μήνα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της. Με βάση τη μοριοδότηση των ΑΕΙ, σε κάθε ενότητα θα βγει ένας μέσος όρος, και όσα ΑΕΙ βρεθούν κάτω από τον μέσο όρο θα χάσουν χρηματοδότηση, την οποία θα πάρουν τα ΑΕΙ πάνω από τον μέσο όρο.

Πηγή Καθημερινή