Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου που θα εκπονήσει όλες τις απαραίτητες μελέτη για τη διαμόρφωση του ανατολικού τμήματος του πάρκου του Αγ. Δημητρίου στην πόλη της Κοζάνης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Φεβρουαρίου όταν και θα ανοίξουν οι προσφορές.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, αντικείμενο της μελέτης θα είναι ο επανασχεδιασμός του οικοδομικού τετραγώνου που αφορά αποκλειστικά και μόνο το ανατολικό τμήμα κι όχι του δυτικό τμήμα, που έχει αναπλαστεί πρόσφατα  ως παιδική χαρά και φιλοξενεί και το αναψυκτήριο.  Στόχος η δημιουργία ενός σύγχρονου πνεύμονα πρασίνου που θα βασίζεται στις αρχές της αστικής βιώσιμης ανάπτυξης  με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου φιλικού και ασφαλούς προς το περιβάλλον, τους κατοίκους, τη νεολαία και τα παιδιά. Αντικείμενο της προκήρυξης θα είναι η εκπόνηση της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου σε τρία στάδια (προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτης εφαρμογής) κι αντιστοίχως  της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, της υδραυλικής μελέτης και της φυτοτεχνικής μελέτης κτλ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 178.142,18 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 89.139,84€ για μελέτη κατηγορίας 07 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
2. 51.420,46€ για μελέτη κατηγορίας 09 Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές Μελέτες.
3. 6.497,16€ για μελέτη κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών Έργων.
4. 7.848,78€ για μελέτη κατηγορίας 25 Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου.
και 23.235,94 € για απρόβλεπτες δαπάνες

Oι παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζουν τη σημερινή κατάσταση στο ανατολικό τμήμα του πάρκου, που η μελέτη που θα εκπονηθεί θα εμπεριέχει και τις προτάσεις διαμόρφωσης – ανάπλασης

 

Όπως είναι εμφανές από τις παραπάνω φωτογραφίες ο υπό διαμόρφωση χώρος παρουσιάζει έντονη υψομετρική διαφορά τόσο από βορρά προς νότο όσο και από δύση προς ανατολή.  Στο νοτιοανατολικό άκρο υπάρχει μικρό ημικυκλικό αμφιθέατρο από σκυρόδεμα και βρύση, στο νότιο τμήμα του υπάρχει ο Ι.Ν. Αγ. Χριστοφόρου, ενώ στην  ανατολική πλευρά του Ο.Τ. ο πεζόδρομος Τανάγρας είναι διανοιγμένος Διάσπαρτες μέσα στο χώρο υπάρχουν κατασκευές από σκυρόδεμα, σκάλες, αυλάκια, πεζούλια, διάδρομοι, μικρό αμφιθέατρο, βρύση κ.λ.π οι οποίες θα εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να διατηρηθούν ή όχι ώστε να είναι λειτουργικός και καλαίσθητος ο χώρος που θα προκύψει.

kozan.gr