Απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη στο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας είναι η μετατόπιση τμήματος του αγωγού υδροδότησης του ΑΗΣ Μελίτης.

Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου «Φράγμα Σκοπού – Παπαδιάς και συναφή έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας» σε ό,τι αφορά τη μετατόπιση τμήματος αγωγού υδροδότησης του ΑΗΣ Μελίτης στην περιοχή των ορυχείων Αχλάδας, η οποία και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ.

Η τροποποίηση αφορά την Β΄ μετατόπιση τμήματος αγωγού υδροδότησης του ΑΗΣ Μελίτης στην περιοχή των ορυχείων Αχλάδας και συνίσταται σε αλλαγή της χάραξης  του αγωγού υδροδότησης του ΑΗΣ Μελίτης, με τοποθέτηση νέου χαλύβδινου αγωγού μήκους 2.140m περίπου ονομαστικής διαμέτρου 1.100mm, ο οποίος θα προσαρμοστεί σε υπάρχοντα αγωγό ονομαστικής διαμέτρου 650mm.

Με την τροποποίηση, θα καταργηθεί τμήμα του αγωγού της αρχικής χάραξης μήκους 1.057 m περίπου, καθώς και τμήμα του αγωγού της Α’ Μετατόπισης μήκους 932 m περίπου.

Επίσης, με την απόφαση του ΥΠΕΝ εγκρίνεται και η παράταση της ισχύος της ΑΕΠΟ μέχρι την ημερομηνία παύσης της λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης (μέχρι πρότινος, ίσχυε μέχρι τις 30/9/2021).

Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί από τη ΔΕΗ τον Ιούνιο του 2021.

Προτού εγκριθεί η τροποποίηση της ΑΕΠΟ από το ΥΠΕΝ, υπό όρους θετική γνωμοδότηση είχαν δώσει η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Διεύθυνση Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ και η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας.

energypress.gr