Κατασκευαστική εταιρία, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της σε περιβαλλοντικές  εφαρμογές και ενεργειακά έργα, επιθυμεί να  προσλάβει Τεχνολόγο Περιβάλλοντος (Τ.Ε.) στην έδρα της εταιρείας της στην Κοζάνη.


Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Τεχνολόγος περιβάλλοντος Τ.Ε.

Πολύ καλές γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ

Πολή καλή
γνώση Αγγλικών
Ομαδικός με πολύ
καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
Αποστολή Βιογραφικού

info
@alphaekkentro.gr
Επικοινωνία: 2461049192


Κατασκευαστική εταιρία, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της σε περιβαλλοντικές εφαρμογές και ενεργειακά έργα, επιθυμεί να προσλάβει ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. στην έδρα της εταιρείας της στην Κοζάνη.


Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανικός περιβάλλοντος Π.Ε.

Πολύ καλές γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ

Άριστη γνώση Αγγλικών

Ομαδικός με πολύ
καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
Επιθυμητή σχετική επαγγελματική εμπειρία σε περιβαλλοντικά / ενεργειακά έργα

Αποστολή Βιογραφικού

info
@alphaekkentro.gr
Επικοινωνία: 2461049192