Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη και τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον κ. Γιαννούλη, μαιευτήρα – γυναικολόγο του Γ. Ν Κοζάνης, για τις υπηρεσίες που μου παρείχε κατά τη διάρκεια γέννησης της κόρης μου στις 19 Ιανουαρίου. Ο γιατρός με την επιστημονική του κατάρτιση, την ακούραστη υπομονή και το ενδιαφέρον του βρισκόταν παρών σε όλη τη διάρκεια του τοκετού αλλά και της παραμονής μου στο νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας έτσι την ιατρική του συνέπεια και το επαγγελματικό του ήθος. Θα ήταν παράλειψή μου όμως να μην αναφερθώ και στη φροντίδα που δέχτηκα από τις μαίες και τις νοσηλεύτριες της κάθε εφημερίας, οι οποίες, παρόλο το φόρτο εργασίας και τα πολλά περιστατικά που εξυπηρετούν, δείχνουν αξιοθαύμαστο ζήλο. Σε όλους αυτούς ξεχωριστά και ιδιαιτέρως στον γιατρό κ. Γιαννούλη εύχομαι προσωπική και επαγγελματική επιτυχία, οικογενειακή ευτυχία και προπαντός υγεία κατ’ άμφω, ώστε να συνεχίζουν το επίμοχθο έργο τους στην τόσο δύσκολη για τον τόπο και τον κόσμο μας υγειονομική συγκυρία.