Ώρα 06:50 π.μ.: Φωτογραφία από τον Ιερό Ενοριακό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κοζάνη.