Ώρα 07:30 π.μ..Φωτογραφία από τη λαϊκή αγορά της Πτολεμαίδας.