Τοποθετήθηκαν όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών.
Αναλυτικότερα:
1. Όργανο έκτασης ποδιών.
2. Όργανο stepper.
3. Όργανο πιέσεων ώμων .
4. Όργανο έλξεων ώμων.
5. Όργανο ποδηλάτου.
6. Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών
7. Όργανο εκτάσεων.
8. Όργανο πάγκου κοιλιακών.