Συνολικά 34.327.444 € , ετησίως , ξοδεύουν τα Πανεπιστήμια για ρεύμα , Πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία του έτους 2019, τα οποία οι Πρυτάνεις έστειλαν στην υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, προκειμένου   να δοθούν επιπλέον χρήματα στα Ιδρύματα, λόγω της αύξησης τιμών της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η υπουργός Παιδείας υποσχέθηκε στους Πρυτάνεις έκπτωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ και επιπλέον οικονομική ενίσχυση για Πετρέλαιο και φυσικό αέριο, για το οικονομικό έτος 2022.

Δείτε  στον πίνακα που ακολουθεί, αναλυτικά τι ξοδεύει το κάθε Πανεπιστήμιο για ρεύμα , Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

 

esos.gr