Ζητείται φοιτήτρια ή απόφοιτος Παιδαγωγικού ή Νηπιαγωγών ή άλλης εκπαιδευτικής κατεύθυνσης για καθημερινή απογευματινή απασχόληση 2 παιδιών στην Κοζάνη. 6957200695.