Στο πλαίσιο των διατάξεων της νέας Κ.Α.Π. και των νέων προσκλήσεων του Π.Α.Α. του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων σε χώρες της Ε.Ε. αλλά και σε τρίτες χώρες, καλείστε οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του κλάδου των Α.Φ.Φ. να συμμετάσχετε σε συνάντηση εργασίας που θα γίνει στο Αμφιθέατρο Κων/νος Καραμανλής στη ΖΕΠ, την Τρίτη 22 Φεβ. 2022 και ώρα 16.00.

Σκοπός της συνάντησης είναι η καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση του τομέα και των επιχειρήσεων του κλάδου των Α.Φ.Φ. στην περιφέρειά μας και η συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης της προβολής και της εξωστρέφειας των προϊόντων.