Σημερινές (23/2) φωτογραφίες από το “κατάλευκο” Μεταξά Σερβίων.

ΠΗΓΗ ΚΈΔΡΟΣ. τν