Ώρα 07:00 π.μ.. Χιονόπτωση στην πόλη της Κοζάνης. Εικόνες με φόντο την περιοχή του Ξενία