Ώρα 07:05 π.μ.. Εικόνες από ψηλά, από τη χιονόπτωση στην πόλη της Κοζάνης