Δείτε πόσο χιόνι έριξε στην περιοχή του Ξενία και του Αγ. Θωμά στην Κοζάνη.